Changes between Version 15 and Version 16 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
11/29/14 13:41:34 (8 years ago)
Author:
kaspar
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStart

  v15 v16  
  1 = IRvoodoo tarkvara wiki = 
  2 Siit saidist leiad IRvoodoo tarkvara lähtekoodi ja juhendid tarkvara kompileerimiseks. IRvoodoo tarkvara koosneb '''libvcomm''' teegist ja '''vtool''' (!VoodooTool) nimelisest graafilisest programmist. 
   1= IRvoodoo software wiki = 
   2On this page, you can find IRvoodoo software source code and instructions to compile software. IRvoodoo software consists of '''libvcomm''' library and a GUI program called '''vtool''' (!VoodooTool). 
  33 
  44==  == 
  55==  == 
  6 == !VoodooTool lühitutvustus == 
  7 !VoodooTool on IRvoodoo seadistamise tarkvara, mida on vaja ainult seadistamise või püsivara uuendamise ajal. Kõik IRvoodoo'ga seotud seadistused salvestatakse IRvoodoo'sse, vajadusel võimaldab !VoodooTool ka seadistuste varundamist arvutisse (ja taastamist). 
   6== Short indroduction of !VoodooTool == 
   7VoodooTool is IRVoodoo's software, whicy is neede only during setup or updating firmware. All settings related to IRvoodoo are stored onboard, which can be backed up to a computer (and restored). 
  88 
  9 == Tehniline kirjeldus == 
  10 !VoodooTool on mitmeplatvormiline (Windows, Linux, Os X)  avatud lähtekoodiga programm , mis on loodud kasutades Qt4 teeke. Tarkvara erinevatele platvormidele kompileeritakse samast lähtekoodist. Lisaks Qt teekidele vajab !VoodooTool '''libvcomm''' teeki, mille abil toimub suhtlus IRvoodoo seadmega. 
   9== Technical specification == 
   10VoodooTool is a multiplatform (Windows, Linux, OS X) open-source program, which is made using Qt libraries. Software for different platforms is compiled from the same source code. In addition to Qt libraries VoodooTool requires '''libvcomm''' library, through which communication with IRvoodoo takes place. 
  1111 
  12 == libvcomm teek == 
  13 Libvcomm teek on loodud lihtsustamaks suhtlust IRvoodoo seadme ja arvuti vahel. Kasutades libvcomm teeki puudub programmeerijal vajadus omada teadmisi USB kasutamisest erinevatel platvormidel või IRvoodoo suhtlusprotokollist. Dokumentatsioon libvcomm teegi kohta asub http://dev.irvoodoo.com/libvcomm/ , lihtsamad näiteprogrammid teegi kasutamisest asuvad http://dev.irvoodoo.com/libvcomm/examples.html . 
   12== libvcomm library == 
   13libvcomm library is made to simplify communication between IRvoodoo and computer. Using libvcomm library, developers don't have to know/learn about USB or IRvoodoo communication protocol. Documentation about libvcomm is at http://dev.irvoodoo.com/libvcomm/, simple examples of use cases are at http://dev.irvoodoo.com/libvcomm/examples.html. 
  1414 
  1515== `Juhendid` ==