wiki:WikiStart

Version 15 (modified by tarmo, 9 years ago) (diff)

--

IRvoodoo tarkvara wiki

Siit saidist leiad IRvoodoo tarkvara lähtekoodi ja juhendid tarkvara kompileerimiseks. IRvoodoo tarkvara koosneb libvcomm teegist ja vtool (VoodooTool) nimelisest graafilisest programmist.

VoodooTool lühitutvustus

VoodooTool on IRvoodoo seadistamise tarkvara, mida on vaja ainult seadistamise või püsivara uuendamise ajal. Kõik IRvoodoo'ga seotud seadistused salvestatakse IRvoodoo'sse, vajadusel võimaldab VoodooTool ka seadistuste varundamist arvutisse (ja taastamist).

Tehniline kirjeldus

VoodooTool on mitmeplatvormiline (Windows, Linux, Os X) avatud lähtekoodiga programm , mis on loodud kasutades Qt4 teeke. Tarkvara erinevatele platvormidele kompileeritakse samast lähtekoodist. Lisaks Qt teekidele vajab VoodooTool libvcomm teeki, mille abil toimub suhtlus IRvoodoo seadmega.

libvcomm teek

Libvcomm teek on loodud lihtsustamaks suhtlust IRvoodoo seadme ja arvuti vahel. Kasutades libvcomm teeki puudub programmeerijal vajadus omada teadmisi USB kasutamisest erinevatel platvormidel või IRvoodoo suhtlusprotokollist. Dokumentatsioon libvcomm teegi kohta asub http://dev.irvoodoo.com/libvcomm/ , lihtsamad näiteprogrammid teegi kasutamisest asuvad http://dev.irvoodoo.com/libvcomm/examples.html .

Juhendid

Viited

Libvcomm & vtool online lähtekoodilehitseja

libvcomm API dokumentatsioonhttp://dev.irvoodoo.com/libvcomm

Vtool lähtekoodi allalaadimiseks:

git clone --recursive http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git

Libvcomm teegi lähtekoodi allalaadimiseks:

git clone http://dev.irvoodoo.com/git/libvcomm.git