Changes between Version 4 and Version 5 of buildLibvcomm


Ignore:
Timestamp:
11/29/14 19:31:15 (8 years ago)
Author:
kaspar
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • buildLibvcomm

  v4 v5  
  44Compiling libvcomm library is done in a similar manner in all supported operating systems. A functioning C compiler is required in all operating systems. For convenient use of library, Eclipse project files are included. 
  55 
  6 == Lähtekoodi allalaadimine == 
  7 libvcomm lähtekood asub git tarkvarahoidlas. Tarkvara allalaadimiseks: 
   6== Downloading source code == 
   7libvcomm source code is in Git repository. To download software: 
  88 
  99{{{ 
   
  1111 
  1212}}} 
  13 == Kompileerimine == 
  14 === '''Linux keskkonnas''' === 
  15 Kui linux'is puudub C kompilaator, siis Debian ja Ubuntu distributsiooni puhul saab kõige lihtsamini toimiva arenduskeskkonna installides __`build-essential`__ nimelise tarkvarapaketi. Kuna libvcomm teek kasutab omakorda `libudev` teeki, siis peab olema paigaldatud ka `libudev-dev`  pakk. 
   13== Compiling == 
   14=== '''In Linux''' === 
   15If there's no C compilator in Linux, for Debian and Ubuntu distribution the easiest way to get a working development environment is installing __`build-essential`__ software package. Because libvcomm library uses `libudev library`,  `libudev-dev`  package has to be installed. 
  1616 
  1717Kompileerimiseks: