Changes between Version 5 and Version 6 of buildLibvcomm


Ignore:
Timestamp:
11/29/14 19:56:10 (8 years ago)
Author:
kaspar
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • buildLibvcomm

  v5 v6  
  22 
  33= libvcomm = 
  4 Compiling libvcomm library is done in a similar manner in all supported operating systems. A functioning C compiler is required in all operating systems. For convenient use of library, Eclipse project files are included. 
   4Compiling libvcomm library is done in a similar manner for all supported operating systems. A functioning C compiler is required for all operating systems. For convenient use of library, Eclipse project files are included. 
  55 
  66== Downloading source code == 
   
  1313== Compiling == 
  1414=== '''In Linux''' === 
  15 If there's no C compilator in Linux, for Debian and Ubuntu distribution the easiest way to get a working development environment is installing __`build-essential`__ software package. Because libvcomm library uses `libudev library`,  `libudev-dev`  package has to be installed. 
   15If there's no C compilator in Linux, for Debian and Ubuntu distribution the easiest way to get a working development environment is installing __`build-essential`__ software package. Because libvcomm library uses `libudev library`,  `libudev-dev`  package has to be installed. 
  1616 
  17 Kompileerimiseks: 
   17To compile: 
  1818 
  1919{{{ 
   
  2222 
  2323}}} 
  24 kompileerimise tulemusena luuakse fail libvcomm.so , saadud faili võib kasutada samas kataloogis teda vajava programmiga või siis võib kopeerida selle mõnda kataloogi kus paiknevad muud süsteemsed teegid. Juhul kui on soov teegist kompileerida silumiseks mõeldud versioon, siis tuleks kataloogi `libvcomm/Release.linux` asemel kompileerida kataloogis `libvcomm/Debug.linux` 
   24As a result of compiling,  libvcomm.so is created. It can be used in the same folder with a program which requires it, or be copied to another folder, where other system libraries are. If you wish to compile a debug version of the library, it is necessary to compile in `libvcomm/Debug.linux instead of `libvcomm/Release.linux. 
  2525 
  26 '''NB ! ''' Selleks, et libvcomm teek saaks tavakasutaja õigustes IRvoodoo seadmega suhelda, tuleb paigaldada süsteemi seadistusfail, mis sisaldab udev reegleid usb seadmefailide õiguste jaoks. Toimiva faili `90-irvoodoo.rules` leida libvcomm kataloogist. 
   26'''Attention ! ''' For libvcomm to be able to communicate with IRvoodoo under regular user, a configuration file has to be installed, which includes udev rules for USB device files permissions. A suitable configuration file (`90-irvoodoo.rules)` can be found in libvcomm folder. To use it, copy it to `/etc/udev/rules.d` folder. 
  2727 
  28 === Mac OS X keskkonnas === 
  29 C kompilaatori ja muude arendusvahendite puudumisel tuleb paigaldada arendjataele mõeldud „Apple Xcode tools“, mis on tasuta alla laetav aadressilt https://developer.apple.com/ 
   28=== In Mac OS X === 
   29In case C compilator is missing, „Apple Xcode tools“ for developers has to be installed, which is freely available at https://developer.apple.com/ 
  3030 
  31 kompileerimiseks: 
   31To compile: 
  3232 
  3333{{{ 
   
  3636 
  3737}}} 
  38 Kompileerimise tulemusena saadud fail libvcomm.so on soovitatav kopeerida kataloogi `/usr/lib kust muud programmid ta vajadusel leiavad.` 
   38As a result of compiling, libvcomm.so is created. It is recommended to copy it to `/usr/lib` folder, where other programs can find it. 
  3939 
  40 === `Windows keskkonnas` === 
  41 C kompilaatorina soovitame kasutada MinGW 4.4 kompilaatorit, allalaetav siit https://dl.dropboxusercontent.com/u/13548189/IRvoodoo/mingw44forQT.zip 
   40=== In Windows === 
   41Using MinGW 4.4 for compiling is recommended. It can be downloaded at: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13548189/IRvoodoo/mingw44forQT.zip 
  4242 
  43 kompileerimiseks: 
   43To compile: 
  4444 
  4545{{{ 
   
  4848 
  4949}}} 
  50 Saadud vcomm.dll tuleb kopeerida teda vajava rakendusega samasse kausta. 
   50 As a result, vcomm.dll is created, which has to be copied to the same folder with a program which requires it.