wiki:buildLibvcomm

Version 5 (modified by kaspar, 8 years ago) (diff)

--

libvcomm

Compiling libvcomm library is done in a similar manner in all supported operating systems. A functioning C compiler is required in all operating systems. For convenient use of library, Eclipse project files are included.

Downloading source code

libvcomm source code is in Git repository. To download software:

git clone http://dev.irvoodoo.com/git/libvcomm.git

Compiling

In Linux

If there's no C compilator in Linux, for Debian and Ubuntu distribution the easiest way to get a working development environment is installing build-essential software package. Because libvcomm library uses libudev library,  libudev-dev package has to be installed.

Kompileerimiseks:

cd libvcomm/Release.linux
make

kompileerimise tulemusena luuakse fail libvcomm.so , saadud faili võib kasutada samas kataloogis teda vajava programmiga või siis võib kopeerida selle mõnda kataloogi kus paiknevad muud süsteemsed teegid. Juhul kui on soov teegist kompileerida silumiseks mõeldud versioon, siis tuleks kataloogi libvcomm/Release.linux asemel kompileerida kataloogis libvcomm/Debug.linux

NB ! Selleks, et libvcomm teek saaks tavakasutaja õigustes IRvoodoo seadmega suhelda, tuleb paigaldada süsteemi seadistusfail, mis sisaldab udev reegleid usb seadmefailide õiguste jaoks. Toimiva faili 90-irvoodoo.rules leida libvcomm kataloogist.

Mac OS X keskkonnas

C kompilaatori ja muude arendusvahendite puudumisel tuleb paigaldada arendjataele mõeldud „Apple Xcode tools“, mis on tasuta alla laetav aadressilt https://developer.apple.com/

kompileerimiseks:

cd libvcomm/Release.mac
make

Kompileerimise tulemusena saadud fail libvcomm.so on soovitatav kopeerida kataloogi /usr/lib kust muud programmid ta vajadusel leiavad.

Windows keskkonnas

C kompilaatorina soovitame kasutada MinGW 4.4 kompilaatorit, allalaetav siit https://dl.dropboxusercontent.com/u/13548189/IRvoodoo/mingw44forQT.zip

kompileerimiseks:

cd libvcomm/Release.win
make

Saadud vcomm.dll tuleb kopeerida teda vajava rakendusega samasse kausta.