Changes between Version 5 and Version 6 of buildVtoolLinux


Ignore:
Timestamp:
11/30/14 13:19:35 (8 years ago)
Author:
kaspar
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • buildVtoolLinux

  v5 v6  
  11= Vtool kompileerimine Linux keskkonnas = 
  2 == Eeldused == 
  3  * Linux kernel 2.6.36 või uuem 
  4  * Qt4 teegid (4.6-4.x) 
  5  * Qt4 arenduspakid 
   2== Requirements == 
   3 * Linux kernel 2.6.36 or newer 
   4 * Qt4 libraries (4.6-4.x) 
   5 * Qt4 development packs 
  66 * libudev devel pakk 
  7  * toimiv arenduskekskkond (C++ kompilaator) 
   7 * Functioning development environment (C++ compilator) 
  88 
  9 Debian, Ubuntu, !LinuxMint puhul piisab: 
   9For Debian, Ubuntu and Linux Mint:  
  1010 
  1111{{{ 
   
  1919yum install gcc-c++ systemd-devel qt-devel 
  2020}}} 
  21 === Lähtekoodi allalaadimine === 
   21=== Downloading source code === 
  2222{{{ 
  2323user@linux:~$ mkdir build 
   
  3030 
  3131}}} 
  32 === Vtool projekti konfigureerimine === 
  33 Enne kompileerima asumist vajab projekt konfigureerimist qmake utiliidi abil. Kindlasti peaks ära määrama kas soovitakse kompileerida tava- (CONFIG+=release) või silumisinfoga (CONFIG+=debug) versioon. Lisaks saab määrata PREFIX parameetriga koha kuhu ''`make install`'' valmis programmi paigaldab. Vaikimisi PREFIX=/usr/local 
   32=== Configuring vTool project === 
   33Before compiling, the project needs configuring using qmake utility. Open ''"Qt Command Prompt"''. Specifying if you wish to compile release (CONFIG+=release) or debug (CONFIG+=debug) version is necessary. Using PREFIX parameter, you can determine where ''`make install`'' places the program. By default, PREFIX=/usr/local. 
  3434 
  3535{{{ 
   
  3737 
  3838}}} 
  39 === Kompileerimine === 
  40 Paralleelseks kompileerimiseks võib kasutada -j N võtit 
   39=== Compiling === 
   40For parallel compiling, -j N key can be used. 
  4141 
  4242{{{ 
   
  4444 
  4545}}} 
  46 === Paigaldamine === 
  47 Juurkasutaja õigustes on vaja käivitada järgmised käsud 
   46=== Installing === 
   47Root user rights are necessary. The following commands have to be executed: 
  4848 
  4949{{{ 
  5050root@linux:build/vtool# make install 
  51 root@linux:build/vtool# cp libvcomm/90-irvoodoo.rules /etc/udev/rules.d 
  52  
   51root@linux:build/vtool# cp libvcomm/90-irvoodoo.rules /etc/udev/rules.d  
  5352}}} 
  54 Make install kopeerib programmifailid eelnevalt PREFIX parameetriga määratud kohta. 
   53''`make install`'' copies program files to previously determined location (determined by PREFIX parameter).