wiki:buildVtoolLinux

Version 5 (modified by tarmo, 8 years ago) (diff)

--

Vtool kompileerimine Linux keskkonnas

Eeldused

  • Linux kernel 2.6.36 või uuem
  • Qt4 teegid (4.6-4.x)
  • Qt4 arenduspakid
  • libudev devel pakk
  • toimiv arenduskekskkond (C++ kompilaator)

Debian, Ubuntu, LinuxMint puhul piisab:

apt-get install build-essential libqt4-dev libudev-dev git-core

Fedora

yum groupinstall 'Development Tools'
yum install gcc-c++ systemd-devel qt-devel

Lähtekoodi allalaadimine

user@linux:~$ mkdir build
user@linux:~$ cd build/
user@linux:~/build$ git clone --recursive http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git
Cloning into 'vtool'...
Submodule 'libvcomm' (http://dev.irvoodoo.com/git/libvcomm.git) registered for path 'libvcomm'
Cloning into 'libvcomm'...
Submodule path 'libvcomm': checked out 'e7768a65142a6392a29734e8353f876f52637f84'

Vtool projekti konfigureerimine

Enne kompileerima asumist vajab projekt konfigureerimist qmake utiliidi abil. Kindlasti peaks ära määrama kas soovitakse kompileerida tava- (CONFIG+=release) või silumisinfoga (CONFIG+=debug) versioon. Lisaks saab määrata PREFIX parameetriga koha kuhu make install valmis programmi paigaldab. Vaikimisi PREFIX=/usr/local

user@linux:~/build/vtool$ qmake-qt4 Vtool.pro CONFIG+=release PREFIX=/usr/local

Kompileerimine

Paralleelseks kompileerimiseks võib kasutada -j N võtit

user@linux:~/build/vtool$ make

Paigaldamine

Juurkasutaja õigustes on vaja käivitada järgmised käsud

root@linux:build/vtool# make install
root@linux:build/vtool# cp libvcomm/90-irvoodoo.rules /etc/udev/rules.d

Make install kopeerib programmifailid eelnevalt PREFIX parameetriga määratud kohta.