Changes between Initial Version and Version 1 of buildVtoolWindows


Ignore:
Timestamp:
02/14/14 11:19:06 (6 years ago)
Author:
tarmo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • buildVtoolWindows

  v1 v1  
   1= Vtool kompileerimine Windows keskkonnas = 
   2== Eeldused == 
   3 * Qt 4 SDK ([http://download.qt-project.org/official_releases/qt/4.8/4.8.5/qt-win-opensource-4.8.5-mingw.exe Qt libraries 4.8.5 for Windows (minGW 4.4, 317 MB)]) 
   4 * C++ kompilaator [https://dl.dropboxusercontent.com/u/13548189/IRvoodoo/mingw44forQT.zip minGW 4.4 for Qt] 
   5 
   6=== '''Lähtekoodi allalaadimine''' === 
   7Vtool lähtekood asub !http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git tarkvarahoidlas. Tarkvarahoidla kloonimisel tuleb kindlasti kasutada --recursive võtit. (Näide: git clone --recursive !http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git) 
   8 
   9=== Vtool projekti konfigureerimine === #Vtoolprojektikonfigureerimine 
   10Enne kompileerima asumist vajab projekt konfigureerimist qmake utiliidi abil, selleks avage ''"Qt Command Prompt"''. Kindlasti peaks ära määrama kas soovitakse kompileerida tava- (CONFIG+=release) või silumisinfoga (CONFIG+=debug) versioon. Lisaks saab määrata PREFIX parameetriga koha kuhu ''`make install`'' valmis programmi paigaldab. 
   11 
   12{{{ 
   13c:\build\vtool> qmake Vtool.pro CONFIG+=release PREFIX=c:/build/bin 
   14 
   15 
   16}}} 
   17=== Kompileerimine === 
   18Paralleelseks kompileerimiseks võib kasutada -j N võtit 
   19 
   20{{{ 
   21C:\build\vtool>make 
   22 
   23C:\build\vtool>make install 
   24}}} 
   25Peale eduka kompileerimise lõppu leiate valmis programmifailid eelnevalt PREFIX parameetriga määratud asukohast. 
   26 
   27Selleks, et programmifailid käivituks tuleb vajalikud Qt teegid  kopeerida programmi kataloogi.