Changes between Version 2 and Version 3 of buildVtoolWindows


Ignore:
Timestamp:
11/30/14 13:10:34 (7 years ago)
Author:
kaspar
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • buildVtoolWindows

  v2 v3  
  1 = Vtool kompileerimine Windows keskkonnas = 
  2 == Eeldused == 
   1= Compiling vTool in Windows = 
   2== Requirements == 
  33 * Qt 4 SDK ([http://download.qt-project.org/official_releases/qt/4.8/4.8.5/qt-win-opensource-4.8.5-mingw.exe Qt libraries 4.8.5 for Windows (minGW 4.4, 317 MB)]) 
  4  * C++ kompilaator [https://dl.dropboxusercontent.com/u/13548189/IRvoodoo/mingw44forQT.zip minGW 4.4 for Qt] 
   4 * C++ compilator [https://dl.dropboxusercontent.com/u/13548189/IRvoodoo/mingw44forQT.zip minGW 4.4 for Qt] 
  55 
  6 === '''Lähtekoodi allalaadimine''' === 
  7 Vtool lähtekood asub !http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git tarkvarahoidlas. Tarkvarahoidla kloonimisel tuleb kindlasti kasutada --recursive võtit. (Näide: git clone --recursive !http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git) 
   6=== '''Downloading source code''' === 
   7vTool source code is at: !http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git software repository. When cloning software repository, --recursive key has to be used. (Example: git clone --recursive !http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git) 
  88 
  9 === Vtool projekti konfigureerimine === #Vtoolprojektikonfigureerimine 
  10 Enne kompileerima asumist vajab projekt konfigureerimist qmake utiliidi abil, selleks avage ''"Qt Command Prompt"''. Kindlasti peaks ära määrama kas soovitakse kompileerida tava- (CONFIG+=release) või silumisinfoga (CONFIG+=debug) versioon. Lisaks saab määrata PREFIX parameetriga koha kuhu ''`make install`'' valmis programmi paigaldab. 
   9=== Configuring vTool project === #Vtoolprojektikonfigureerimine 
   10Before compiling, the project needs configuring using qmake utility. Open ''"Qt Command Prompt"''. Specifying if you wish to compile release (CONFIG+=release) or debug (CONFIG+=debug) version is necessary. Using PREFIX parameter, you can determine where ''`make install`'' places the program. 
  1111 
  1212{{{ 
   
  1515 
  1616}}} 
  17 === Kompileerimine === 
  18 Paralleelseks kompileerimiseks võib kasutada -j N võtit 
   17=== Compiling === 
   18For parallel compiling, -j N key can be used. 
  1919 
  2020{{{ 
   
  2323C:\build\vtool>make install 
  2424}}} 
  25 Peale eduka kompileerimise lõppu leiate valmis programmifailid eelnevalt PREFIX parameetriga määratud asukohast. 
   25After compiling has ended with success, program files can be found where they were previously determined to be using PREFIX parameter. 
  2626 
  27 Selleks, et programmifailid käivituks tuleb vajalikud Qt teegid (asuvad Qt SDK \bin kaustas) kopeerida Vtool programmi kausta. 
   27For the program to start, necessary Qt libraries (in Qt SDK \bin folder) have to be copied to vTool program folder. 
  2828 
  29 Vajlikud failid: 
   29Necessary files: 
  3030 
  3131 * libgcc_s_dw2-1.dll 
   
  3636 * imageformats/qgif4.dll 
  3737 
  38 Peale ülal loetletud failide kopeerimist Vtool kausta ei sõltu Vtool enam installeeritud Qt SDK'st ega minGW kompilaatorist. Vajadusel võib tõsta kausta teise arvutisse. 
   38After copying the files mentioned above to vTool folder, Qt SDK or minGW compilator is not required anymore. The folder can be copied to another computer.