wiki:buildVtoolWindows

Version 1 (modified by tarmo, 9 years ago) (diff)

--

Vtool kompileerimine Windows keskkonnas

Eeldused

Lähtekoodi allalaadimine

Vtool lähtekood asub http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git tarkvarahoidlas. Tarkvarahoidla kloonimisel tuleb kindlasti kasutada --recursive võtit. (Näide: git clone --recursive http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git)

Vtool projekti konfigureerimine

Enne kompileerima asumist vajab projekt konfigureerimist qmake utiliidi abil, selleks avage "Qt Command Prompt". Kindlasti peaks ära määrama kas soovitakse kompileerida tava- (CONFIG+=release) või silumisinfoga (CONFIG+=debug) versioon. Lisaks saab määrata PREFIX parameetriga koha kuhu make install valmis programmi paigaldab.

c:\build\vtool> qmake Vtool.pro CONFIG+=release PREFIX=c:/build/bin


Kompileerimine

Paralleelseks kompileerimiseks võib kasutada -j N võtit

C:\build\vtool>make

C:\build\vtool>make install

Peale eduka kompileerimise lõppu leiate valmis programmifailid eelnevalt PREFIX parameetriga määratud asukohast.

Selleks, et programmifailid käivituks tuleb vajalikud Qt teegid  kopeerida programmi kataloogi.