wiki:buildVtoolWindows

Version 2 (modified by tarmo, 9 years ago) (diff)

--

Vtool kompileerimine Windows keskkonnas

Eeldused

Lähtekoodi allalaadimine

Vtool lähtekood asub http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git tarkvarahoidlas. Tarkvarahoidla kloonimisel tuleb kindlasti kasutada --recursive võtit. (Näide: git clone --recursive http://dev.irvoodoo.com/git/vtool.git)

Vtool projekti konfigureerimine

Enne kompileerima asumist vajab projekt konfigureerimist qmake utiliidi abil, selleks avage "Qt Command Prompt". Kindlasti peaks ära määrama kas soovitakse kompileerida tava- (CONFIG+=release) või silumisinfoga (CONFIG+=debug) versioon. Lisaks saab määrata PREFIX parameetriga koha kuhu make install valmis programmi paigaldab.

c:\build\vtool> qmake Vtool.pro CONFIG+=release PREFIX=c:/build/bin


Kompileerimine

Paralleelseks kompileerimiseks võib kasutada -j N võtit

C:\build\vtool>make

C:\build\vtool>make install

Peale eduka kompileerimise lõppu leiate valmis programmifailid eelnevalt PREFIX parameetriga määratud asukohast.

Selleks, et programmifailid käivituks tuleb vajalikud Qt teegid (asuvad Qt SDK \bin kaustas) kopeerida Vtool programmi kausta.

Vajlikud failid:

  • libgcc_s_dw2-1.dll
  • mingwm10.dll
  • !QtCore4.dll
  • !QtGui4.dll
  • !QtNetwork4.dll
  • imageformats/qgif4.dll

Peale ülal loetletud failide kopeerimist Vtool kausta ei sõltu Vtool enam installeeritud Qt SDK'st ega minGW kompilaatorist. Vajadusel võib tõsta kausta teise arvutisse.